Cookie/Privacybeleid

Dit Cookie/Privacybeleid is van toepassing op de bedrijfswebsites en themawebsites van Lions Club Dendermonde waaronder

lionsdendermonde.be | lionskaasenwijn.be | ontbijtforlife.be 

Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW, met zetel gevestigd te Keiberg 17 bus 1, 9230 Massemen - BTW BE0464 496 772, België, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke Belgische en Europese wet- en regelgeving.

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna “betrokkene” genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website (contactformulier, bestelling, ...) geeft u aan Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken. Het privacybeleid heeft betrekking op alle websites van Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Op basis van een contractuele noodzaak worden uw persoonsgegevens enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen, een antwoord te geven op uw vragen en in het algemeen, u een gepersonaliseerde dienstverlening te verschaffen. De "verplicht mede te delen informatie" aangeduid met een * is noodzakelijk om de correcte dienstverlening aan te bieden. Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW behoudt zich het recht voor gedurende maximaal drie maanden na ingave u via email of telefoon te contacteren in het kader van haar dienstverlening. Na drie maanden worden uw gegevens verwijderd uit onze bestanden indien deze niet meer relevant zijn in het kader van de dienstverlening. Voor boekhoudkundige gegevens worden enkel factuurgegevens van de klanten bijgehouden. De gebruiker kan steeds vragen ingegeven informatie te verwijderen via ons contactformulier (zie link onderaan).

Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW legt logbestanden aan van het gebruik van de Site op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.

Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden en doet dit voor een termijn van 5 jaar.

De beveiliging van uw gegevens

De verbinding is beveiligd met een 128 bits SSL encryptie. SSL (Secure Sockets Layer) of SSL-codering is de industriële norm voor een beveiligingsprotocol waarmee gegevens veilig via het Internet kunnen worden verstuurd. SSL biedt gegevensprivacy, gegevensverificatie en briefgeheim. Voor de gebruiker is dit zichtbaar aan het slotje onderin de browser. Gegevens ingevuld in het kader van de opmaak van een online dossier: U creëert uw eigen gebruikersnaam en paswoord; de toegang tot uw gegevens is enkel mogelijk door mensen die deze gebruikersnaam en paswoord kennen. Ons intern team heeft uiteraard ook toegang tot uw gegevens en is gebonden aan de strengste discretie.

Geen doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

Uw rechten

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren of laten verbeteren. Indien u geen informatie over de producten en diensten van Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen op volgend adres : Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW, Keiberg 17 bus 1, 9230 Massemen, België of via het contactformulier op deze website - klik hier. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk laten verwijderen. De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft hierbij te allen tijde recht om beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Europese en Belgische wetgeving.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Google Analytics cookies Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen. Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

Vragen & contact

Indien u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW, Keiberg 17 bus 1, 9230 Massemen - BTW BE0464 496 772 of via het contactformulier op deze website - klik hier.

Geschillen

In geval van een geschil dat niet via bemiddeling kan opgelost worden is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd. In het kader van de verwerking van persoonsgegevens kan men indien nodig een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). (contact@apd-gba.be)