Lions Club Dendermonde

Lions Club Dendermonde werd opgericht in 1980. Onder het motto "We Serve" combineren de club en haar leden de internationale doelstellingen met een actieve en vrijwillige steun aan een aantal lokale projecten.

De voorbije jaren werd onder meer steun verleend aan sociale instellingen (Eindelijk, Avalon, Blijdorp, Poverello, Leefsleutels, Sociaal restaurant, energiebonnen, vzw 't Dak, vzw Poort, ...), maar de club zette ook haar schouders onder culturele initiatieven (installatie borstbeeld Franz Courtens, organisatie van concerten, kunsttentoonstelling Salix Vlassenbroek, ...).

Lions International

Lions International is de grootste serviceclub ter wereld, en is vertegenwoordigd in 206 landen. De meer dan 45.000 clubs wereldwijd tellen samen meer dan 1,3 miljoen leden. Lions ontstond in 1917 en is vooral bekend om zijn strijd tegen blindheid - deze maakt deel uit van onze geschiedenis, maar is nog steeds ons belangrijkste werk. Daarnaast zetten de clubs zich vrijwillig in voor verschillende gemeenschapsprojecten zoals de milieubescherming, voedsel voor de armen en hulp aan de senioren en mindervaliden.

Sinds 1968 heeft de Lions Clubs International Foundation (LCIF) wereldwijd meer dan 700 miljoen US$ via toelagen geschonken aan humanitaire projecten. LCIF werd in 2007 in een onderzoek van The Financial Times aangeduid als eerste niet-gouvernementele organisatie.

De Stichting en de Lions bieden samen hulp aan de gemeenschappen die het slachtoffer zijn van natuurrampen door aan onmiddellijke behoeften te voldoen zoals voedsel, water, kleren en medische hulp en door steun te bieden bij de heropbouw op lange termijn. Vandaag loopt onder meer de campagne "One Shot One Life". In BelgiË heeft deze campagne als doel 75.000 euro samen te brengen om mazelen te bestrijden.

Onder het motto "we serve" steunen de leden van Lions Club Dendermonde een aantal lokale projecten.

De sociale werken

Volgende projecten staan dit werkjaar centraal en worden zowel met mankracht als financieel ondersteund:

  • VZW Eindelijk in Buggenhout is een therapeutisch dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
  • De Tondeldoos is een fonds met een hart voor kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde.
  • De voedselbanken: onder het motto "no food to waste" leggen de voedselbanken een schakel tussen minderbedeelden en voedseloverschotten..
  • VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius biedt een hulpverleningspakket op maat aan kinderen en gezinnen die, in de huidige complexe maatschappij, een moeilijke periode doormaken met de opvoedingssituatie.
  • VZW Avalon heeft als voornaamste doel de oprichting en uitbating van diensten voor volwassen personen met motorische beperkingen, die niet meer binnen een zelfstandige woonformule kunnen functioneren.
  • VZW Vergeet de kinderen niet! organiseert uitsluitend met vrijwilligers op een laagdrempelige manier vrijetijdsactiviteiten voor dakloze kinderen en voor kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen.

Samen werken we aan verstandhouding en verdraagzaamheid, en we willen deze waarden ook actief uitdragen. Tegelijk stellen we onze competenties onbaatzuchtig ten dienste van de gemeenschap.

Sponsors

Het steunen van onze sociale werken is enkel mogelijk door eerst inkomsten te genereren. Daarom organizeren wij diverse evenementen.

Echter zonder bedrijven die ons actief steunen zou dit een onmogelijke zaak zijn. Het zijn de sponsors die in grote mate helpen onze sociale doelen te verwezenlijken.

Contact

Sociale Werken Lions Club Dendermonde VZW
Keiberg 17 bus 1
9230 Massemen
BTW BE0464 496 772