De sociale werken

Volgende projecten staan dit werkjaar centraal en worden zowel met mankracht als financieel ondersteund:

  • VZW Eindelijk in Buggenhout is een therapeutisch dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
  • De Tondeldoos is een fonds met een hart voor kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde.
  • De voedselbanken: onder het motto "no food to waste" leggen de voedselbanken een schakel tussen minderbedeelden en voedseloverschotten..
  • VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius biedt een hulpverleningspakket op maat aan kinderen en gezinnen die, in de huidige complexe maatschappij, een moeilijke periode doormaken met de opvoedingssituatie.
  • VZW Avalon heeft als voornaamste doel de oprichting en uitbating van diensten voor volwassen personen met motorische beperkingen, die niet meer binnen een zelfstandige woonformule kunnen functioneren.
  • VZW Vergeet de kinderen niet! organiseert uitsluitend met vrijwilligers op een laagdrempelige manier vrijetijdsactiviteiten voor dakloze kinderen en voor kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen.

Samen werken we aan verstandhouding en verdraagzaamheid, en we willen deze waarden ook actief uitdragen. Tegelijk stellen we onze competenties onbaatzuchtig ten dienste van de gemeenschap.

​​​ STEUN AAN LOKALE INITIATIEVEN

Lions Club Dendermonde steunt lokale initiatieven. Onze bijzondere aandacht gaat naar gemeenschapsprojecten rond kinderarmoede, milieubescherming, voedselbanken en ondersteuning van senioren en mensen met een beperking.

Vertel ons meer over uw inititief en de steun die u nodig heeft. 

aanmelden