Welkom op de website van Lions Club Dendermonde

Lions Club Dendermonde werd opgericht in 1980. Onder het motto “We Serve” combineren de club en haar leden de internationale doelstellingen met een actieve en vrijwillige steun aan een aantal lokale projecten.

 

Zaterdag 25 mei 
BOOGIE BOY – PAUL AMBACH
BACK TO THE BLUES 

Vrijdag =  volzet!

Lions

Lions in de kijker

Lions Club Dendermonde schenkt een AED of defibrilator aan WZC Den Anker. Mee helpen levens redden!

de sociale werken

VZW Eindelijk

In Buggenhout is een therapeutisch dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

De tondeldoos

Is een fonds met een hart voor kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde.

De voedselbanken

Onder het motto “no food to waste” leggen de voedselbanken een schakel tussen minderbedeelden en voedseloverschotten..

VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius

Biedt een hulpverleningspakket op maat aan kinderen en gezinnen die, in de huidige complexe maatschappij, een moeilijke periode doormaken met de opvoedingssituatie.

VZW Avalon

Heeft als voornaamste doel de oprichting en uitbating van diensten voor volwassen personen met motorische beperkingen, die niet meer binnen een zelfstandige woonformule kunnen functioneren.

VZW Vergeet de kinderen niet!

Organiseert uitsluitend met vrijwilligers op een laagdrempelige manier vrijetijdsactiviteiten voor dakloze kinderen en voor kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen.

Samen werken we aan verstandhouding en verdraagzaamheid, en we willen deze waarden ook actief uitdragen. Tegelijk stellen we onze competenties onbaatzuchtig ten dienste van de gemeenschap.